Genel

Kamera Sistemlerinde Ses Teknolojisi

Kamera sistemlerinde güzel,akıcı,net ve anlaşılır bir ses kaydı yapmak pek çok faktöre bağlıdır.Güvenlik kameraların bazılarında ses alma özelliği mevcuttur.Tabi ki bu iş sadece güvenlik kamerasıyla bitmiyor.Ses alma özelliği bulunan güvenlik kamerasının karşılığında ses kayıt özelliğine sahip DVR kayıt cihazı bulunması gerekiyor.Ses kaydı yapan güvenlik kameraları daha çok yakın mesafe ve küçük mekanlar için verimlidir.

En önemli faktör ortamın akustiğidir.Akustiği iyi olmayan ortamlarda kaliteli ses kaydı zordur.Bilindiği gibi yerlerin ahşap,plastik veya halı olduğu ortamların akustiği iyidir;buna karşılık yerlerin mermer,seramik,beton veya metal olduğu yerlerin akustiği kötüdür.Burada güvenlik kamerasının ses devresi veya ses kartı seçimi önem kazanmaktadır.Ortamdaki parazit,gürültü vb.bozucu etkiler,ses kaynağı ile ses alıcı arasında mesafe ses kaydını olumsuz etkilemektedır.

Güvenlik kamerasının üzerindeki ses kartı,güvenlik kamerasının gövdesi üzerindeki yaklaşık 1 mm’lik delikten aldığı sesi DVR kayıt cihazına iletir.Bu sesin kalitesi pek çok uygulamada yetersiz kalır.Ses kartı ise ses alınmak istenilen güvenlik kamerasının yanıda yada bir başka yere monte edilebilir.Kamera sistemlerinin,güvenlik sistemlerinin en önemli faktörlerinden biride akıcı ve güzel ses kaydı yapabilmeleridir.

Ses kartı ile ilgili ipuçları:

  •  Ses modülü;ses alınacak yere,ses kaynağına mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
  • Ses kaynağının yakınında parazit oluşturacak cihazlar olmamalıdır.
  • Ses kablosu elektrik kablolarının yanında geçirilmemelidir.
  • Ses kartı beslemesi için kullanılacak 12 volt dc adaptör kaliteli olmalıdır.

Comments are closed